Bitonal

Bitonal

Composición o fragmento musical que presenta dos tonalidades simultáneas.