Ostinato

Ostinato

Melodía que se repite sucesivamente sin cambio alguno. Suelen ser relativamente cortos e incidir en algún aspecto rítmico, melódico o armónico.